Vegårshei enslig, Oversikter

Statistikk | IMDi

Rådmannen synes kommunen bør si nei til å ta i mot flyktninger neste år.

vegårshei enslig

Vegårshei har tatt i mot forholdsvis mange flyktninger i mange år, og har høstet mye vegårshei enslig for en god integrering. Samtidig har kommunen tjent godt økonomisk på flyktningene.

vegårshei enslig

Likevel synes rådmannen at kommunen nå bør ta en pause i bosettingen av flyktninger. Får ikke familier Grunnen er at kommunen ikke lenger kan regne med å få familier til bosetting.

vegårshei enslig

I tillegg vil det være tyngre i den forstand at det er er lite motiverende å jobbe med integrering og kvalifisering av mennesker som sannsynligvis kommer til å flytte», skriver enhetsleder for flyktningtjenesten, Kjetil Torp i sin saksutredning for rådmannen. Alle enslige har flyttet I følge enhetslederen har alle enslige flyktninger som er kommet til Vegårshei tidligere, flyttet fra bygda.

vegårshei enslig

Torp mener Vegårshei har lite å tilby unge, enslige mennesker som ikke har bilsertifikat. Og mens Vegårshei har tjent på å bosette flyktningefamilier, er tilskuddsystemet slik at vegårshei enslig sannsynligvis vil tape økonomisk, hvis det bare kommer enslige. Rådmannnen presiserer imidlertid at denne saken vurderes ikke først og fremst ut fra økonomi, men ut fra hensynet til flyktningene selv, og det kommunale tjenesteapparatet.

Har sagt ja tidligere Vegårshei kommunestyre har tidligere sagt ja til å bosette inntil 30 personer i årenedet single kvinner i eidsvoll si 10 personer i året.

Vegårshei har ikke bosatt så mange flyktninger som dette de to siste årene, og på grunn av endringer i bosettingsbehovet har ikke IMDI bedt Vegårshei om å bosette mer enn 5 personer i Men selv om det ikke dreier seg om mer enn 5 personer, mener altså rådmannen at Vegårshei bør si nei i utgangspunktet.

vegårshei enslig

Kan gjøre unntak I forslaget til vedtak for kommunestyret, gis imidlertid rådmannen en fullmakt til å si ja til spesielle henvendelser om bosetting. Det kan være aktuelt hvis det f.

vegårshei enslig

Les mer om:.

Lignende artikler