Ulstein dating,

Oljealderen førte til utvikling av eigne skipsdesign tilpassa Nordsjø-forhold Oljealderen i Noreg tok til sist på talet.

ulstein dating

Ulstein fekk førespurnader om å bygge supplyskip av amerikanske design, men desse var ikkje eigna for Nordsjøen. Ulstein byrja å utvikle nye skipstypar sjølve.

ulstein dating

Skroga var breiare og hadde større fribord slik at skipa kunne arbeide sikrare i grov sjø. Ein tok til å selje design over heile verda, noko som utvida kontaktnettet og gav økonomi til å drive ei omfattande verksemd på dette området.

ulstein dating

I vart størsteparten av selskapet selt til Vickers som seinare vart oppkjøpt av Rolls-Roycemen Ulstein-familien ulstein dating fram med skipsbyggingsaktiviteten, og tok til arbeidet med å bygge det nye ULSTEIN. Ein ny designportefølje vart utvikla under merkenamnet ULSTEIN-design, og det er også utvikla mange produkt og løysingar innan kraft og kontroll automasjon og skipsdesign. Baugdesignet Ulstein dating vart lansert i Selskapet vert i dag leia av tredje generasjon av familien, Gunvor Ulstein og Tore Ulstein.

ulstein dating

Innovasjon, solide teknologiske løysingar og å levere til avtalt tid har vore viktig heilt frå starten. ULSTEIN-kvaliteten er legendarisk og vår posisjon som ein innovatør innan maritimt utstyr og skip kjem frå fleire tiår med fokus på å utvikle produkt, løysingar og tenester for dei aller tøffaste forhold.

ulstein dating

References References Ulstein was established instarting with the repair and construction of fishing vessels, followed by steel newbuilds including passenger ships, ferries and design and construction of offshore vessels. Recent references include exploration cruise, RoPax, heavylift and offshore wind SOVs, cable lay, installation.

ulstein dating

Lignende artikler