Tokke dating site

Date kvinner i Tokke

Dei kjøpte store lastebilar - Tokke dating site Vabis og Volvo. Med desse køyrde dei masse ut av tunnellane og bygde demningar. Songa, Kjela, Bordal og Bitdal var stader vi ungane høyrde om.

NAV Vest-Telemark

Ein sundag bad bestefar oss til Songa for å sja på demningen som var i ferd med å bli bygd. Kva eg hugsar av det? Ein enorm demning og dårlege anleggsvegar på kryss og tvers. Her skumpa dei seg fram - køyrde masse og stein.

elnesvågen speed dating

Lange vakter og slitne kroppar. Stundom var det "nære på" Det snakka ein ikkje så mykje om. Bygge landet Det var i at eit einstemmig Storting bestemte at Tokkevassdraget skulle byggjast ut.

Best New Zealand Dating Sites [Find New Zealand Singles!]

Landet hadde stort behov for kraft. Den første kraftstasjonen vart opna av sjølvaste statsminister Gerhardsen i Da heile Tokke-utbygginga var ferdig var det Nord-Europas største kraftverk.

Date kvinner i Tokke

Befolkningsauke og velstand Anlegget skapte arbeidsplassar og velstand i ein heller fattig kommune. Gards- og skogsdrift hadde vore dei viktigaste inntektskjeldene. Nå vart det lønnsarbeid og pengar i kassa for mange.

vestre toten singeltreff

Det kom også familiar flyttande frå heile landet. På Dalen vart det bygd mange hus for dei nye innbyggarane.

Muslim Dating Norge — Muslim Dating Norway

I Lårdal vart det ikkje bygd så mykje nytt, men hus som hadde stått tomme i årevis fekk nye leigebuarar. Anlegget førte med seg endringar i naturen. Ikkje alle var like glade for det.

dating steder mysen

Men dette var før naturvernaktivistane si tid. Stort sett var dei fleste nøgde med at velstanden kom til bygdene. Vil du vite meir? Til årsjubileet i kom det ut ei bok: "Ljos og kraft til alle heimar" av Ragnar Lurås.

årdalstangen dating steder

Lignende artikler