Steinkjer enslig

Fiske i Steinkjer

single jenter i årdalstangen

Steinkjer kommune har bosatt 25 enslig mindreårige flyktninger Em siden og skal bosette 4 nye i Flyktningetjenesten er organisert under avdeling for samfunnsutvikling og er samlokalisert med Steinkjer Voksenopplæring i Idrettens Hus på Campus. Tjenesten har 5,7 stilling inkl. Flyktningetjenesten har hovedansvaret for bosetting og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger og koordinerer samarbeidet med helse, PPT, voksenopplæringen og ungdomstjenesten.

singelklubb trøgstad

Miljøterapeutene har som hovedoppgave å følge opp de enslige mindreårige ungdommene i heimen, og være kontaktpersoner for en gruppe ungdommer, sammen med de andre som jobber med Em. Andre arbeidsoppgaver kan bli pålagt av leder. Arbeid i flyktningetjenesten innebærer et utstrakt samarbeid med andre enheter steinkjer enslig kommunen, videregående skole, frivillige organisasjoner og lokalsamfunnet for øvrig.

  1. Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post.
  2. Miljøterapeuter (Idnr. ) - Steinkjer kommune
  3. Moria-flyktninger bor nå i Steinkjer og Kristiansand – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio
  4. Fiskemuligheter Fiske i Steinkjer Steinkjer fjellstyres fiskekort gjelder for alle vann i statsallmenningene i gamle Steinkjer kommune.
  5. Сьюзан знала, что такое могло произойти только по одной причине - если бы в «Следопыте» завелся вирус.
  6. Statistikk | IMDi
  7. В тот момент она поняла, что нашла свою любовь - шифры и криптография отныне станут делом ее жизни.

Kvalifikasjonskrav: - Sosialfaglig, pedagogisk - eller samfunnsfaglig høyskoleutdanning eller tilsvarende - Utdanning i ulike metodefag, som veiledning, miljøterapi samt skriftlig framstillingsevne vil vektlegges - Det er ønskelig med erfaring med arbeid med flyktninger og eller ungdommer - Manglende formell utdanning kan kompenseres med lang erfaring med målgruppen De steinkjer enslig ansettes må ha evne til å arbeide under press og like å arbeide i et fagfelt i konstant utvikling.

Målet er å få et godt fungerende team, så samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig at de som ansettes kan være fleksible med hensyn til arbeidstida, med tanke på uforutsette behov som kan oppstå.

Del på epost — Vi er veldig glad for å være med på starten deres i Norge, sier Johanne Rossebø. Hun er enhetsleder for integrering i Steinkjer kommune, og kunne i dag ta imot fire barnefamilier som nå får et fast sted å bo etter at de fikk oppholdstillatelse. Siden 3.

Nærmere opplysninger om herre dating steder fås ved henvendelse til tjenesteenhetsleder for Flyktning- og aktivitetstjenesten Marian Lyngsaunet mobil 20eller fagansvarlig i Flyktningtjenesten Turid Eian, tlf. Søknader som ikke er påført idnr.

Migrasjonshelsetjeneste

Oppgi alltid stillingens idnr. Søknadsfrist: Stillingen søkes fortrinnsvis på elektronisk søknadsskjema.

kinn gay dating

Søknad med kortfattet CV kan også sendes Steinkjer kommune, Personaltjenesten, postboksSteinkjer enslig. Kopi av vitnemål og attester avkreves den som tilsettes.

tokke gay dating

Søknader blir ikke returnert. En gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste.

Nærmere opplysninger gis av personaltjenesten. Deltidsansatte i faste stillinger kan ha avtalefesta fortrinnsrett til stillingsutvidelse i henhold til HTA § 2.

indre fosen single kvinner

Dersom tilsetting foretas ved bruk av slik fortrinnsrett, vil tilsetting kunne skje i alternativ stilling. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lignende artikler