Single ørland. NTNU Open: Arkeologisk undersøkelse av gårdshaug på Viklem, Ørland kommune

single ørland

single ørland pris på singel i førde

Publikasjoner fra CRIStin - NTNU [] Sammendrag I november gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en arkeologisk undersøkelse avmiddelalderske og etterreformatoriske kulturlag fra et begrenset område av gårdshaugen på Viklem i forbindelse med revidert reguleringsplan for utvidelse av Ørland kirkegård.

To felt på totalt 78,6 m2 ble åpnet ved hjelp av gravemaskin til å fjerne moderne masser.

single ørland oppegård dating norway

Utgravningsmetoden på Felt I fulgte prinsippene for stratigrafisk graving kombinert med single context dokumentasjon. På felt II manglet det stratigrafi, og single ørland utvalg strukturer i undergrunnen ble snittet.

KC-135 Approach And Landing • Ørland Air Station Norway

Felt I ligger på selve prestegårdstunet, innenfor gårdshaugens vestre periferi. Totalt 56 kontekster ble dokumentert på dette feltet og det ble skilt ut seks faser fra høymiddelalder — nåtid.

single ørland namsskogan møte single

Fase 1 omfatter aktivitetsspor i steril grunn før ca. Fase 3 er definert som kulturlag fra senmiddelalder ca.

‎Jul på Ørlandet - Single by Tre Vise Menn on Apple Music

Fase 5 spenner over aller etterreformatoriske single ørland som er eldre enn ca. Kontekster som er moderne, dvs.

single ørland selje dating norway

Undersøkelsen viser at området i all hovedsak har blitt brukt til avhending av husholdningsavfall. Funnmaterialet preges av det animalosteologiske materialet, som veide ca.

single ørland dating norway i orkdal

Blant det øvrige materialet forekommer mye keramikk hovedsakelig etterreformatorisk rødgods, men også tre skår av Siegburg som trolig stammer fra tallet og en del jernfragmenter primært spiker og nagler. Gjenstandene som skiller seg ut er en ringspenne og en armbrøstnøtt, begge sannsynligvis fra middelalder. På Felt II, som viste seg å ligge noen meter utenfor gårdshaugens nordre utstrekning, ble 11 av 20 påviste anleggsspor i steril grunn undersøkt. Anleggssporene omfatter 10 sikre stolpehull hvorav 4 steinskodde online dating nord-fron, 8 mulige stolpehull, 1 kokegrop og 1 grøft med ukjent funksjon.

single ørland nore og uvdal online dating

Lignende artikler