Single lærdal

Knud Knudsen, Parti ved Bakkefossen mellem Heg og Maristuen i Lærdal – Nasjonalmuseet – Collection

single lærdal

More Info om brua ved Hallingskeidsanden med meir Det blir no denne veka fjerna nokre flakar på hengebrua ved Hallingskeidsanden for at denne skal vera klar til vinteren. Brua blir likevel mogleg å koma over, også oktober gjennom fram til jaktslutt slik at ein kan gå normalruta til Hilmsbu biletet jakta gjennom. Bilete av korleis brua blir sjåande ut etter årdalstangen single jenter blir lagt ut på Lærdal fjellstyre sine Facebooksider.

Når det gjeld bruene ved Dyrkollvatnet og i bakkane single lærdal Svartevatnet ligg desse på privat single lærdal, så desse har ikkje fjellstyret noko med å gjera.

single lærdal

Når det gjeld Kvevassvegen skjer det ikkje nokre endringar, men Lærdal fjellstyre vil oppmoda folk om å ta med vinterdekk i bilen. Snø kan koma brått og uventa i desse tider. Me minner også om at fiskesesongen er slutt Fangstrapport og nøklar med mindre dei også skal nyttast i samband med jakt må leverast Lærdal fjellstyre rimeleg kjapt.

single lærdal

Alle statskort reinsløyver på NF skal vera leverte inn til Lærdal fjellstyre seinast fem dagar etter jaktslutt, dvs. Men oppbrukte kort kan med fordel leverast inn ved første høve.

single lærdal

Innlegg ikke merket som likt Siste innlegg.

Lignende artikler