Selje speed dating

selje speed dating

selje speed dating

Del på epost — Tenk deg at du har alle potensielle kundar si merksemd i 30 sekund. Då må du vite kva du skal seie. Dersom du har ein 30 sekunds presentasjon klar, så veit du kva du skal seie om du møter drøymekunden på ein kort heistur, seier leverandørutviklar i Maritim Forening finnsnes singelklubb Sogn og Fjordane og kurshaldar, Beate Solheim Grønnevik.

selje speed dating

Målet er å auke straumen av varer å tenester mellom bedriftene. Grønnevik meiner at det er tre sentrale spørsmål ein må tenkjer over for å kunne selje seg sjølv effektivt. Då har du tenkt gjennom kva reaksjon du ynskjer frå mottakaren av bodskapen.

selje speed dating

Etter det startar du med ei setning som skal fange lyttaren si merksemd, den kan godt vere imponerande. Etter sju minutt er "stemnemøtet" over og dei skal flytte seg vidare til neste bedrift.

selje speed dating

Grønnevik fortel at det er nokre lokale variasjonar å tenkje gjennom når ein held slike kurs. Vestnorsk blygsel må ein selje speed dating gløyme med ein gong.

Det blir ikkje for mykje skryt.

selje speed dating

Dagleg leiar, Frode Lindvik, var svært nøgd med onsdagens kurs. Når ein snakkar med potensielle kundar har ein ofte lite tid, då er det viktig å få fram bodskapen sin. Det er det kurset handlar om.

selje speed dating

Vi har mykje spanande vi driv med, men er kanskje ikkje alltid like flinke til å formidle det på ein enkel og forståeleg måte.

Lignende artikler