Hitra dating steder

Hitra – Wikipedia

hitra dating steder

Fillan er et tettsted i Fillan og administrasjonssenteret for kommunen Hitra i Trøndelag. Tettstedet har 1 [1] innbyggere per 1.

hitra dating steder

Navnet er avledet av «fjell». Parti fra det gamle Fillan nede ved sjøen. Etter kommunesammenslåingen i ble det bygget nytt herredshus for Hitra kommune i Fillan. Daværende Fillan sentrum lå sjønært ved Fillfjorden og huset mellom og fergeleie for fergesambandet Fillan—Brøttingsvåg.

hitra dating steder

Man valgte å ikke bygge det nye herredshuset i det eksisterende sentrum, men på et ubebygd myrområde ved riksveisom siden har blitt det «nye» Fillan sentrum. I årene etterpå ble det bygget barne- og ungdomsskole og samfunnshus i tilknytning til herredshushuset.

Hitra videregående skole ble grunnlagt i Videregående fikk i eget skolebygg lokalisert på motsatt side av riksveien i forhold til ungdomsskolen. Hitra dating steder årene er det også kommet til en betydelig servicenæring. Foruten herredshus, skoler og varierende forretningstilbud finnes her HitrahallenHitra misjons- og nærmiljøsentertannlege, brannstasjon og et helsetun som inneholder sykehjem, legekontor, terapibad mv.

hitra dating steder

Fillan kirke fra er en av de eldste eksisterende kirke på Hitra.

Lignende artikler