Heim  single menn, Single menn er bakteriebomber

Hun vs. han

Afghanarar reiser heim til ny flukt

Fem grunner til at andelen kvinner i distriktet stuper Kvinnene flykter fra distriktet, men hvorfor er det egentlig slik? De siste årene har andelen kvinner i distriktene sunket drastisk.

heim  single menn

Hvorfor er det slik? Totalt er det nå 39 norske kommuner der det bor 80 eller færre kvinner per menn i alderen For flere fylker er det nå så få kvinner at vi må helt tilbake til tallet for å finne lignende tilstander. Hvorfor har det blitt slik?

Aftenposten-logo

Bakgrunn: Kvinneandelen i Distrikts-Norge stuper. Kvinner har heim  single menn flyttet mer enn menn.

heim  single menn

Kvinner har vært i flertall blant flytterne i flere hundre år. Tidligere var heim  single menn slik at guttene ofte hadde en gård å overta, mens jentene måtte flytte for å finne arbeid. Dette førte til at det skal ha vært kvinner pr.

Kvinner vil ha menn med høg status

Mye har selvfølgeig forandret seg siden den gang, men flyttemotivundersøkelsen i viste at det fremdeles er slik at flere menn enn kvinner blir boende i distriktet på grunn av at de skal overta gården. En av grunnene til at kvinnene forsvinner fra distriktet kan dermed være at slik har det vært i flere hundre år. Det er en godt forankret kultur. Kvinnene må flytte ut for å ta utdanning. Ofte er det slik at både kvinner og menn må flytte ut for å ta utdannelse, noe som kan være med hamarøy  enslig å bidra til kvinnemangel i distriktet.

Date kvinner i Heim

Som kjent er det slik at flere kvinner enn men tar utdannig på høgskole eller universitet. Blant mennene var det bare 27 prosent som hadde høyere utdanning.

Det er fristende å innlede denne artikkelen med følgende setning: «Kjære småbarnsforeldre, denne er til dere». Men så er ikke det helt sant. Fordi denne problematikken begrenser seg ikke utelukkende til småbarnsforeldre, så vi må omformulere oss litt: «Kjære alle par som krangler om hvem som støvsuger mest vs. Til alle dere som allltid må pakke kofferten til toåringen før ferie, mens dere irriterer dere over at kjæresten knapt vet hvilken størrelse barnet bruker i klær.

Ved årtusenskifte var det også slik at jenter fra utkantstrøk tok utdanning i større grad enn byjenter, noe som da ble omtalt som "utkantjentenes stille revolusjon". De fleste må ut for å få utdanning, men det er ikke mange av hverken jentene eller guttene som flytter tilbake til hjemkommunen sin etter endte studier. Andelen av tilbakeflytter er ganske jevnt fordelt på kjønnene, iflølge en rapport laget av Kjetil Sørlie, forsker ved Norsk instittutt for by— og regionforskning.

Ungkar som merkevare

Arbeid oppgis som det viktigste motivet for å flytteså dersom kommunene ønsker å lokke kvinnene tilbake er det kanskje her det må gjøres en jobb. For kvinner som utdanner seg innen tradisjonelle studieretninger som helse og omsorg eller lærerutdanning er ofte muligheten for jobb til stede også i distriktskommunene. Kommuner med mye næringsvirksomhet med tradisjonelt har vært dominert av menn har sliter gjerne med kvinneflukt.

Eksempler på dette er Stor-Elvdal som har mye skogdrift, eller Ulstein kommune i Møre og Romsdal, som domineres av maritim virksomhet. Den kraftige økningen av arbeidsinnvandring i modum dating ha hatt mye og si for andelen kvinner i distriktet.

  1. Dating site i eidsberg
  2. Kárá johka speed dating
  3. Nyhetsbrev Ungkar som merkevare Jentene reiser til byen for å bli single og gå på kafé.

Foto: Ane Hem 4. Flere menn enn kvinner kommer til Norge for å arbeide. Arbeidsinnvadring er en viktig årsak til at andelen kvinner i distriktet synker.

heim  single menn

Dette gjelder spesielt den dramatiske utviklingen som har vært sidenda den var en kraftig økning av arbeidsinnvadring. Slik det kommer frem av grafen over, bestod denne økningen i stor grad av menn.

Men I Trust - Say Can You Hear (garage session)

Kjønnstradisjonelle bygdesamfunn. Tradisjonelle kjønnsroller i bygdene kan være en av årsakene til at kvinnene flytter.

Fem grunner til at andelen kvinner i distriktet stuper

Dette lanseres som forklaring i en rapport levert av Møre-forskning. Flere forskere som Aftenposten har snakket med har trukket dette frem som en mulig forklaring.

I rapporten fra Møre-forskning diskuteres det om det er kjerringkulturen eller gubbekulturen som kvinnene flykter fra.

Andre ord som dukker opp er det velkjente bygdedyret, noe som også Maria Dyrhol Sandvik har skrevet om tidligere. Les også.

Lignende artikler