Giske singel

Fairground Song - ny single fra GISKE - Dust of Daylight

Mange vil bare ukulturen til livs

Transkript 1 Saman eller singel? Informasjonsmøte om kommunereformen: intensjonsavtalen, Giske aleine etterfolkerøysting, giske singel. Mål for reformen: Eit sterkt lokaldemokrati Større einingar som skal samsvare med bu- og arbeidsmarknadsregionane Alle kommunar skal kunne løyse sine lovpålagte oppgåver sjølv Redusere trongen for interkommunale giske singel og statleg detaljstyring Styrke føresetnadene for heilskapleg og samordna samfunnsutvikling 4 Stortingets fleirtal, våren Positive til at kommunane vart inviterte til å delta i eit arbeid for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner Opptatt av at det skal vere reell frivillighet for de kommunene som deltar I sammenslåingsprosesser Unntak frå prinsippet om frivillegheit: enkeltkommuner må ikke kunne stanse endringer som er hensiktmessige ut fra regionale hensyn.

Tilstrekkeleg kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkeleg distanse 4.

dating i hemnesberget online dating aremark

Effektiv tenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valfridom 7.

prestestranda singel otta enslig

Funksjonelle samfunnsutviklingsområde 8. Høg politisk deltaking 9. Lokal politisk styring Lokal identitet Dette betyr: 1. Ressursar til å dekke tenestebehovet 2. Kompetanse til å møte utfordringane 3.

Plutselig ble Giske et problem

Inhabilitet er ikkje eit hinder 4. Ressursane vert nytta effektivt 5. Sunn økonomi 6.

Sist oppdatert Det er kanskje ikke så rart. Ingen ga ham beskjed om det motsatte. Kommentar Dette er en kommentar.

Brukar har høve til å velge 7. Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling 8. Sikre eit levande folkestyre 9.

  1. Lanserte singel med konserfilm fra Giske - Sunnmørsposten
  2. Wanda Mashadi: - - Det er det som er så jævlig trist
  3. Spesielt siden Alex og Rune skrev veldig mye av musikken i The Margarets.
  4. Røros single kvinner
  5. Ytrebygda datingsider
  6. Aftenposten-logo
  7. Single menn i aukra

Aktiv lokal politisk arena Styrke lokal identitet og medverknad 8 Giske kommune og reforma Kommunestyret vedtatt utgreiing av to alternativ: Giske som eigen kommune etter Utgreiing i samarbeid med Sula Giske med i regionkommunen Ålesund.

Utgreiing saman med 13 kommunar på Sunnmøre. Munna ut i: Utfordringsnotat Giske som eigen kommune etter Kommunen er vurdert i høve til: Ekspertutvalet sine 10 kriteriar Fire framtidsbilde som vart drøfta: 1. Ingen endring i struktur 2.

solund datingsider single jenter i meløy

Mindre samanslutningar landet rundt 3. Regionalisering rundt dei store byane, men ikkje på Sunnmøre 4. De store tjenesteområdene leverer faglig gode tjenester til en svært effektiv giske singel, med god politisk styring og kontroll. Alle de øvrige fremtidsbildene vil på en eller annen måte i større elle mindre grad påvirke Giskes muligheter og evner til å være egen kommunen innenfor de rammene som vi tenker om kommuner i dag.

Djordje Giska-Seselj je cinkaros, hermafrodit, kukavica, farisej

Nordal, Stranda og Ulstein melde seg av hausten Intensjonsavtalen signert Endringar i kommunane sitt inntektsystem?

Stortinget avgjer desse spørsmåla, begge vil påvirke kommunestruktur Begge ligg utanfor lokalt politisk mynde.

kvitsøy datingsider dating site i deatnu tana

Lignende artikler