Enslig i tjøme

enslig i tjøme

Kulturhistorie Arkivskaperne består av følgende legater: Sogneprest Georg Prahl Harbitz legat for verdig trengende innen Tjøme sogn. Dette legat ble opprette i i forbindelse med Harbitz´ 50 årsjubileum som sogneprest.

  • Singelklubb halden
  • Single leksvik

Legatet til skipsreder Mathias H. Røed skulle gå spesielt til trengende sjøfolk fra Tjøme. Legatet var på 40 spd. Ole og Mathilde Røeds legat var ment enslig i tjøme eldre trengende på Tjøme.

Tjøme

Legatet til ingeniør Oluf Christian Sanne skulle deles ut til verdig trengende i Hvasser. Anna Mathilde Røds legat skulle gå til enslig verdig trengende kvinner på Tjøme.

To utforkjøringer – mistanke om promille

Kvinneforeningens også kalt Tjøme første kvinneforening legat ble delt ut til sjøfolk og deres etterlatte. Legatet til Enslig i tjøme Thoresen.

single træna

Ble også delt ut til sjøfolk og deres etterlatte. Det samme gjelder legatet til Emilie Thoresen.

  • Trøndelag single menn
  • Vindafjord single menn

Bertram Severin Baches legat ble likeledes delt ut til sjøfolk og deres etterlatte. Et legat er en stiftelse med et styre, som ved testamente, gave eller på annen måte gis til et bestemt formål av for eksempel ideell, humanitær, utdannelsemessig og sosial art.

singel treff fjaler

I statutter kan man si noe om hvordan pengene skal plasseres, hvor mye som skal utbetales om gangen, hvem som kan være verdige å motta dem etc. For at et legat skal ha noen gyldighet, må statutter og forvaltning av legatet godkjennes av en statlig instans. Det er også staten som står for revisjon av regnskapet til legatene.

Mann (22) kjørte i lyktestolpe

Forvaltningen kan i prinsippet utføres av hvem som helst som legatstifter måtte bestemme, så lenge det blir betegnet som et styre og har blitt godkjent av staten. Det vanligste er imidlertid at kommunalforvaltning, en advokat eller prest står for driften av et legat. Et legat kan være meget lokalt og ha geografiske og yrkesmessige bestemmelser som avgjør om man kan søke midler fra legatet, for eksempel hvilken gård man har vokst opp på, hvilket kirkesogn man tilhører, om man er sjømann, skoleelev osv.

speed dating i moskenes

Arkivet til Tjøme legater omfatter en protokoll med ytterårene tilsamt bilag med ytterårene — og består av regnskapet til legatene. Regnskapene viser renteavkastning og utgifter til ytelser Tags: No tags.

lørenskog speed dating norway

Lignende artikler