Enslig i ringsaker

Ringsaker legger ned botilbud for unge asylsøkere

Registrer deg i CV-database Ringsaker kommune er med sine Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen.

Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen.

Botiltak for enslige mindreårige flyktninger (BEMA) i Ringsaker må gjenopplives!

De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen.

enslig i ringsaker

Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer. Miljøterapeut Ref. Teamet består av to ledere, 14 miljøterapeuter samt merkantile ressurser, med god fordeling med hensyn til alder, kjønn, utdanning og yrkesbakgrunn. Ungdommene kan bo i tiltaket fram til fylte 20 år. Ungdomsgruppa er blandet når det gjelder kjønn og nasjonalitet.

Asylsøkere og flyktninger

Av hensyn til en best mulig oppfølging av ungdommene i tiltaket, er det ønskelig med en bredt sammensatt personalgruppe når det gjelder bakgrunn, alder, kjønn, interesser osv. Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid overfor enslige mindreårige, dvs.

Ungdommene skal få hjelp til å lære å fungere i det norske samfunn, i skole, fritid og arbeid, samt som gruppe i botiltaket. Hjelp til skolearbeid og hjelp til å finne gode fritidsaktiviteter vil være sentrale oppgaver for miljøterapeutene.

Ringsaker gir julepenger likevel

Ungdommene kommunen blir bedt om å bosette er yngre enn tidligere. Dette innebærer økt fokus på omsorgsoppgaver i tiltaket.

enslig i ringsaker

Utdannelse og kompetansekrav Søkere enslig i ringsaker ha utdannelse som barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen likeverdig høgskoleutdanning kan komme i betraktning hvis det kan dokumenteres relevant arbeidserfaring med mindreårige flyktninger. Minoritetsbakgrunn i kombinasjon med relevant miljøterapeutisk arbeidserfaring i institusjon eller bofellesskap, kan kompensere for utdanningskravet.

Frivilligsentralen

Søkere må ha innsikt i ungdoms omsorgsbehov generelt og enslige mindreåriges særlige behov. Personlige egenskaper Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet, som relasjonskompetanse, omsorgsevne, evne til å stå i grensesettingssituasjoner med ungdom, samarbeid og evne til å imot veiledning. Vi ønsker både søkere som liker å engasjere seg i lek og fritidsaktiviteter sammen med ungdom, søkere som har sin styrke i omsorg og drift av et hjem og gode rollemodeller.

Krav til søker Søkere må ha førerkort. Botiltaket har egen tjenestebil.

Ringsaker legger ned botilbud for unge asylsøkere

Før tiltredelse må det foreligge tilfredsstillende politiattest jf bvl §samt bekreftelse på gjennomført og godkjent tuberkulosekontroll for personer som har oppholdt seg lengre tid i utlandet, jf forskrift. Slike bekreftelser skal ikke legges med søknaden.

enslig i ringsaker

Arbeidstid og lønnsvilkår Alle miljøterapeutene har døgnvakter fra kl. Det arbeides selbu singel treff tredje helg.

Dype savn, skjøre håp

I helgene er døgnvaktene kombinert med dagvakter. Ved kompetansegivende relevant videreutdanning kan det vurderes plassering i st.

enslig i ringsaker

Søknad Elektronisk søknad og CV registreres via våre enslig i ringsaker. Vitnemål påført referansenummer oversendes pr post til Barne- og ungdomsvern, postboksBrumunddal. Attester medbringes ved eventuelt intervju.

  1. flyktninger, Ringsaker | Dype savn, skjøre håp
  2. Publisert: 18 desember, Oppdatert: 18 desember, Artikkelen er mer enn ett år gammel.
  3. Singel i herøy
  4. Lurer du på hva som skjer når en asylsøker kommer til Norge?
  5. Ringsaker legger ned botilbud for unge asylsøkere - Hamar Arbeiderblad

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom den offentlige virksomheten mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet. Stillingtype: Fast stilling.

Lignende artikler