Enslig i oppdal, Flyktninger på vei til Oppdal Turisthotell - thunderonthecolorado.com

Bil har kjørt av veien i Oppdal - to personer involvert - thunderonthecolorado.com

Del denne artikkelen på e-post I forbindelse med behandlingen av flyktningeplanen for - i kommunestyremøtet onsdag holdt Trond Meslo fra Arbeiderpartiet et innlegg fra talerstolen der han utttrykte frustrasjon med regjerings restriktive politikk ovenfor kvoteflyktninger.

enslig i oppdal kinn dating site

Kvoteflyktninger er mennesker som er definert som reelle flyktninger av FN og kan heller ikke hjelpes der de oppholder seg i dag. Mesloe signaliserte også at han trodde det enslig i oppdal komme forslag om helt andre tall når budsjettet skal opp til forhandling i Stortinget.

enslig i oppdal single jenter i storfjord

Han la så fram forslag om at følgende setninger skulle tas inn i flyktningeplanen for de neste fem årene for Oppdal kommune: 1. Oppdal har et apparat som gjør at Oppdal kommune vil kunne vurdere å ta i mot flere kvoteflyktninger hvis anmodningen mottas. Oppdal kommune vil kunne vurdere bosetting av enslige mindreårige flyktninger hvis anmodning mottas.

enslig i oppdal single jenter i solund

Etter en kort debatt i kommunestyret ble forslaget tatt opp til votering hvorpå forslaget ble enstemmig vedtatt av de folkevalgte. Siste nytt.

Lom toradergruppe. Finale LF 2017 Oppdal

Lignende artikler