Enslig i moelv. Nyhetsgruppen for Moelv og omegn : sikkert guttestreker men er detta akseptert i Moelv

enslig i moelv

Registrer deg i CV-database Ringsaker kommune er med sine Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen.

Hva gjør kommunen?

Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen.

Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune?

singel treff vinje

Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer. Miljøterapeut Ref. Teamet består av to ledere, 14 miljøterapeuter samt merkantile ressurser, med god fordeling med hensyn til alder, kjønn, utdanning og yrkesbakgrunn.

kvinne dating fedje jenter

Ungdommene kan bo i tiltaket fram til enslig i moelv 20 år. Ungdomsgruppa er blandet når det gjelder kjønn og nasjonalitet. Av hensyn til en best mulig oppfølging av ungdommene i tiltaket, er det ønskelig med en bredt sammensatt personalgruppe når det gjelder bakgrunn, alder, kjønn, interesser osv.

Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid overfor enslige mindreårige, dvs.

Aktuelle temaer

Enslig i moelv skal få hjelp til å lære å fungere i det norske samfunn, i skole, fritid og arbeid, samt som gruppe i botiltaket. Hjelp til skolearbeid og hjelp til å finne gode fritidsaktiviteter vil være sentrale oppgaver for miljøterapeutene.

Ungdommene kommunen blir bedt om å bosette er yngre enn tidligere. Dette innebærer økt fokus på omsorgsoppgaver i tiltaket.

karasjok singel

Utdannelse og kompetansekrav Søkere bør ha utdannelse som barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen likeverdig høgskoleutdanning kan komme i betraktning hvis det kan dokumenteres relevant arbeidserfaring med mindreårige flyktninger.

Minoritetsbakgrunn i kombinasjon med relevant miljøterapeutisk arbeidserfaring i institusjon eller bofellesskap, kan kompensere for utdanningskravet.

  • Dating norway i hønefoss
  • Single speed gaupne
  • Online dating mo i rana
  • Singeltreff lillesand
  • Single kvinner i rindal
  • sosiale forhold, bolig og eiendom | 80 vanskeligstilte i kommunal boligkø

Søkere må ha innsikt i ungdoms omsorgsbehov generelt og enslige mindreåriges særlige behov. Personlige egenskaper Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet, som relasjonskompetanse, omsorgsevne, evne til å stå i grensesettingssituasjoner med ungdom, samarbeid og evne til å imot veiledning.

Vi ønsker både søkere som liker å engasjere seg i lek og fritidsaktiviteter sammen med ungdom, søkere som har sin styrke i omsorg og drift av et hjem og gode rollemodeller.

Fakta om stillingen og søknadsprosess

Krav til søker Søkere må ha førerkort. Botiltaket har egen tjenestebil. Før tiltredelse må det foreligge tilfredsstillende politiattest jf bvl §samt bekreftelse på gjennomført og godkjent tuberkulosekontroll for personer som har oppholdt seg lengre tid i utlandet, jf forskrift.

Slike bekreftelser skal ikke legges med søknaden. Arbeidstid og lønnsvilkår Alle miljøterapeutene har døgnvakter fra kl. Det arbeides hver tredje helg.

hof gratis kontaktannonser moelv

I helgene er døgnvaktene kombinert med dagvakter. Ved kompetansegivende relevant videreutdanning kan det vurderes plassering i st. Søknad Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider.

skålevik single speed

Vitnemål påført referansenummer oversendes pr post til Barne- og ungdomsvern, postboksBrumunddal. Attester medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse.

Dersom den offentlige virksomheten mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet. Stillingtype: Fast stilling.

Lignende artikler