Enslig i horten, Vil du være vennefamilie for en av våre enslige mindreårige flyktninger?

enslig i horten

Mandag fikk helsepolitikerne vite enslig i horten arbeidet med integrering for det aller meste er vellykket.

Enhetsleder Kathrine Lillebakken og koordinator for NAVs flyktningteam Sissel Kruuse-Meyer orienterte politikerne i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial mandag kveld.

Del Politikerne hadde selv bedt om orienteringen som en oppsummering av det arbeidet Horten gjør med bosetting av flyktninger.

Vellykket bosetting av flyktninger

Lillebakken leder arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Horten har gjort dette i ti år nå, og er forbilde for andre kommuner som har mindre erfaring. Helsepolitikerne fikk vite at ungdommer som ble bosatt i Horten i og har skaffet seg jobb eller er i utdanning på høyskole eller i videregående skole. Kathrine Lillebakken understreker at det ennå ikke er mulig å si hvordan single jenter i røyrvik vil gå med de enslige mindreårige som kommunen har tatt i mot i og Da bosatte Horten henholdsvis 11 og ni personer, mot tre til fire i starten.

Satsing på barn i fattigdom

Statlige myndigheter legger stor vekt på å få bosatt og integrert de enslige mindreårige flyktningene. Og dette ser ut til å ha vært vellykket i Horten, så langt.

enslig i horten

Vi har også møtt stor velvilje i lokalmiljøet. I dag bor 28 enslige mindreårige flyktninger i Horten i bofellesskap, på hybel enslig i horten i fosterhjem, opplyste Kathrine Lillebakken. Teamkoordinator Sissel Kruuse-Meyer kunne fortelle at Horten i alt har mottatt flyktninger siden etter avtale med direktoratet; 93 barn og unge under 18 år og 92 voksne.

enslig i horten

Hva så med integreringen av disse? Det har politikerne i Horten søkt svar på. Jeg vil gjerne gi dere politikere en utfordring om integrering, sa Kruuse-Meyer.

enslig i horten

Hun fortalte om den analfabete somaliske trebarnsmoren som kom til Norge, arbeidet knallhardt for utdannelse og jobb og i dag er en autoritet på sitt fagfelt. Likevel blir hun alltid stoppet når hun skal inn i førsteklassevognen på et tog.

Hun går i afrikanske klær og får alltid spørsmål om hun vet at det koster 90 kroner for plass på første klasse og om hun har betalt.

Har du hjerterom for en ungdom?

Så hva er integrering? Sissel Kruuse-Meyer mener integrering ikke nødvendigvis er avhengig av god utdannelse og en god jobb for den enkelte flyktning.

Det er opp til oss alle å jobbe for integrering.

enslig i horten

Voksne flyktninger tilbys et introduksjonsprogram ved bosetting. Programmet skal hjelpe dem med grunnleggende kvalifisering til jobb.

  • Drømmen om et barn – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio
  • Lebesby online dating
  • Dating i færder

Av de 92 voksne som Horten har tatt imot, har 57 avsluttet introduksjonsprogrammet og 31 deltar i dag. Lillebakken og Kruuse-Meyer takket politikerne for vedtaket kommunestyret har fattet om å bosette nye flyktninger i Horten.

Enhet for mindreårige flyktninger

Vedtaket sa nemlig at penger utover det budsjetterte kan brukes av et tverrfaglig utvalg. Det betyr at vi kan bruke pengene til å sette i gang og følge opp tiltak der det trengs, fortalte Sissel Kruuse-Meyer.

  • Satsing på barn i fattigdom - Horten Høyre
  • Online dating ullensvang
  • Birkeland single jenter

Politikerne i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial kvitterte for orienteringen med å skryte av det arbeidet kommunen gjør med bosetting av flyktninger. Frp har vært skeptiske til bosettingen i kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Og det får han, lovet de to. Les mer om:.

enslig i horten

Lignende artikler