Enslig i eide

enslig i eide

enslig i eide singel i vadsø

Institutt for samfunnsforskning, Sammendrag Enslige mindreårige asylsøkere utgjør en særlig sårbar gruppe migranter. Rapporten drøfter levekår på mottak formindreårige over 15 år som er under utlendingsmyndighetenes UDI ansvar.

enslig i eide speed dating norway vefsn

Arbeidet er utført på oppdrag av UDI. Det er undersøkt levekår på følgende områder: boforhold, omsorg, helse, kosthold, tilgang til sosialt nettverk og aktivitetstilbud. Hjelpevergenes involvering og tilgang til skole, helsetjeneste og lokalt barnevern er også vurdert.

  • Single gravdal
  • Ketil Eide - Universitetet i Sørøst-Norge
  • Haugesund dating norway
  • Single damer skien
  • Engerdal enslig
  • Ketil Eide – Wikipedia
  • Single melbu
  • Dating site i herøy

Undersøkelsen består av en kartleggingsundersøkelse og feltstudier ved seks mottak. Det ble brukt PhotoVoice som metode i intervju av 30 enslig i eide. I tillegg er mottaksansatte og deres samarbeidspartnere i velferdstjenesten intervjuet.

enslig i eide ytre arna dating site

Rapporten inneholder dessuten en litteraturgjennomgang av forskning som berører omsorgsbehov og -utøvelse for enslige mindreårige flyktninger. Ungdommene kan deles inn i en majoritet med kort opphold på tre til fem måneder og en mindre gruppe av lengeværendebeboere.

I: Gjertsen, H. Oslo: Universitetsforlaget.

Rapporten konkluderer med at det er særlig livssituasjonen for de lengeværende som må forbedres og kommer med en rekke anbefalinger for å bedre forholdene for denne gruppen asylsøkere. Det foreslås å lovregulere mottaksforhold; etablere en uavhengig tilsynsordning; opprette basismottak og desentraliserte enheter, øke bemanning og kompetanse, innføre norm for bostandard; styrke omsorgsarbeidet for lengeværende beboere.

Det anbefales rett til grunnskoleopplæring for de over 16 år og styrket innsats og samarbeid ved forsvinninger og ved bekymring for menneskehandel.

Det må også sikres at alle mindreårige får tilstrekkelig bistand av verger.

Lignende artikler