Enslig i båtsfjord

VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNALE BARNEHAGER - Båtsfjord kommune

Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk rådgivning eller sakførsel.

andebu singeltreff

Formuesgrensen er kr Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig I enkelte tilfeller kan Fylkesmannen gjøre unntak for inntektsgrensen. Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp i barnevernssaker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i saker om kvinnemishandling når du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.

Barnehagene eies av Båtsfjord kommune med kom­munestyret som øverste myndighet.

Priser Personer med bruttoinntekt under kr Om søknadsprosessen Veiledning For å få fri rettshjelp må du fylle ut et egenerklæringsskjema der du opplyser om din økonomiske situasjon.

Skjemaet sender du til fylkesmannen sammen med opplysninger om hva saken gjelder. Velger du å ta kontakt med en advokat vil denne i mange tilfeller selv kunne innvilge fri rettshjelp, eller hjelpe deg med å sende søknaden videre.

Vedlegg Legg ved utskrift av din siste likning eller annen bekreftelse på din økonomiske situasjon hvis denne har endret seg.

Saksbehandling Hovedregelen er at fylkesmannen avgjør saker om fri rettshjelp.

rælingen møte single

I enkelte tilfeller kan imidlertid dette singel i søndre land enslig i båtsfjord advokaten selv eller av retten ved fri sakførsel. Klagemulighet Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det.

singeltreff måløy

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Justisdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

single menn i nesoddtangen

Lignende artikler