Eidskog dating

eidskog dating

samnanger singel single jenter i grane

Publikasjoner fra Cristin - NIVA [] Sammendrag Formålet med denne undersøkelsen har vært å innhente kunnskap om miljøtilstand på bakgrunn av bunndyrsamfunn fra elleve utvalgte elve- og bekkelokaliteter i Eidskog kommune. Arbeidet inngår som del av gjennomføringen av vannforskriften, der målet er at alle vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand.

fet pris på singel å i åfjord singel

I oppdraget er det rettet spesielt fokus mot fem av prøvelokalitetene, der to er tilknyttet et kommunalt renseanlegg ved elven Børjåa og tre er tilknyttet et gammelt deponi ved Kisabekken. Resterende prøvelokaliteter var plassert i Ljønerbekken, Veksa, Tobølbekken og Vrangselva.

singel i lindesnes singel treff klepp

I tillegg ble EPT-indeks brukt for å støtte opp om disse vurderingene. Eidskog dating er imidlertid uvisst om dette skyldes naturlige forhold i området eller menneskeskapt forsuring.

På bakgrunn av ASPT indikerte åtte stasjoner god miljøtilstand, to moderat og en dårlig tilstand: God ble målt i Børjåa oppstrøms renseanlegg, Børjåa nedstrøms renseanlegg, Kisabekken oppstrøms deponi, Kisabekken nedstrøms deponi, Kisabekken ved Bakkebygrenda, Vrangselva ved Magnor sentrum, Vrangselva ved spinneriet og Ljønerbekken, Moderat i Vrangselva ved Skotterud sentrum og Veksa, utløp fra Nessjøen, og Dårlig i Tobølbekken.

I undersøkelsen er det imidlertid kun utført eidskog dating prøvetaking fra hver lokalitet, og selv om dette kan gi en indikasjon på tilstand, trengs det ytterligere data for å kunne gi eidskog dating sikker vurdering.

flatanger singel single menn i halden

Lignende artikler