Eide dating

Barneskolelærer Simon (55) ønsker å bli arrestert

Av Inger Marie Hagen Publisert I offentlig eide virksomheter med minst 30 ansatte har arbeidstakerne rett på å være representert i styret.

Age, Biography and Wiki

En ny gjennomgang viser at ordningen er svært godt benyttet og at representantene ofte har ganske mye påvirkning i enkeltsaker. En ny Fafo-undersøkelse viser at både omfanget og kvaliteten på representasjonen er høy.

Ansattevalgte styremedlemmer i offentlig eide virksomheter er en gruppe arbeidstakerrepresentanter vi har lite kunnskap om.

Diesing has during the last decades expanded its distribution and increasingly started to dominate phytoplankton communities in Northern Europe, and particularly in Scandinavia.

Eide dating en del av prosjektet « arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse i Norge » har Fafo for første gang satt denne gruppen under lupen.

To spørsmål står sentralt: blir rettighetene brukt, er de ansatte representert i styret og deretter; hvor mye innflytelse har disse ansatterepresentantene?

Espen Sommer Eide Biography, Age, Height, Wife, Net Worth, Family

En offentlig nøtt Bedriftsdemokrati sto høyt på den politiske dagsorden på tallet. Et av forslagene som var på bordet var ansattes rett til å delta i «styrende organ» i offentlig sektor.

eide dating vegårshei enslig

I private selskap ble slik rett — altså retten til å velge styremedlemmer — lovfestet i Men i offentlig sektor var spørsmålet mer komplisert — hvordan skulle dette se ut i statlige og kommunale virksomheter, hvordan skulle hensynet til det politiske demokratiet balanseres og hvem skulle velge representantene, de ansatte eller fagforeningene?

Til slutt be forslaget skrinlagt av Willoch-regjeringen i Men, offentlig sektor i dag ikke det samme som i I tiårene som følger organiseres stadig mer offentlig virksomhet som selskap eller foretak.

eide dating pris på singel i sortland

Allerede i var det etablert representasjon i statsbedrifter og ordningen fortsetter inn i de nye selskapsformene, eksempelvis er ordningen i helseforetakene nesten identisk med reglene vi finner i aksjelovene. Tilsvarende finner vi retten også i kommunale og interkommunale selskap. Universitet og høgskole har en egen ordning, her er ikke bare de ansatte, men også studentene representert i styret.

Som tommelfingerregel kan vi eide dating at dersom virksomheten har et styre så har de ansatte rett til å være representert — også når virksomheten eies av det offentlige.

Welcome to the best free dating site on the web

Bruk eide dating rettigheter At rettighetene er på plass, er likevel ikke det samme som har rettighetene blir brukt — også i offentlige eide virksomheter er representasjonen avhengig av at de ansatte stiller krav. I undersøkelser i privat sektor finner Fafo at ansatterepresentanter er på plass i om lag 20 prosent av norske aksjeselskap.

Disse selskapene utgjør omlag halvparten av arbeidstakerne i privat sektor, eller med andre ord: halvparten av norske arbeidstakere er dekket av ordningen.

I offentlig eide virksomheter er situasjonen en annen. I Fafos undersøkelse inngikk universitet og høgskoler, helseforetak, statsforetak, kommunale foretak, interkommunale foretak og virksomheter med styre eksempelvis Statistisk Sentralbyrå.

eide dating single jenter i råholt

Virksomheter med mindre enn 30 ansatte — eller under grensen for representasjonsrett — ble unntatt. I alle disse virksomhetene fant vi at ansattevalgte var på plass og videre — at antall ansatterepresentanter også var i tråd med regelverket. Totalt klarte vi å identifisere representanter hvorav — eller 40 prosent — valgte å svare på Fafos elektroniske spørreskjema.

Kobling til fagforening Organisasjonsgraden i offentlig sektor er stabil rundt 80 prosent.

Wish Dragon - Official Trailer - Netflix

Nesten alle — eller 95 prosent av ansatterepresentantene i vår undersøkelse — svarte at de selv var medlem av en fagforening. Norsk lovgivning innebærer at ansatterepresentantene skal velges av og blant de ansatte.

eide dating singelklubb drøbak

Samtidig vet vi fra studier i privat sektor at det er svært vanlig å kombinere valg — det er ofte klubbleder eller, hvis aktuelt, konserntillitsvalgte som stiller til valg som styremedlem. Blant ansatterepresentantene i offentlig sektor fant vi at om lag en tredjedel 36 prosent også har et tillitsverv i fagforeningen.

Relaterte emner

Her fant vi store forskjeller mellom de ulike virksomhetene: blant ansatterepresentantene i foretak helseforetak, statlige og kommunale foretak var andelen 65 prosent, blant eide dating på universitet og høgskole bare 11 prosent. En innflytelsesrik posisjon?

eide dating dating steder askim

Styret er ikke i seg selv er ikke singel treff tynset medbestemmelsesorgan, men eide dating styringsorgan. Ansattes plass i styret er tuftet på at de ansatte har nyttig informasjon og kunnskap.

TV-datingens «Maskorama» får internett til å måpe – NRK Kultur og underholdning

Men representasjonsretten er også en del av de bedriftsdemokratiske ordningene som skal gi ansatte — gjennom sine representanter — innflytelse på de beslutninger som styret fatter.

Respondentene ble presentert for en rekke ulike saker og bedt om å angi sin innflytelse. Svarene er gjengitt i figuren under. Figur 1: Innflytelse over ulike saker.

Lignende artikler