Dating site i mosterhamn.

dating site i mosterhamn

Institutt for byggfag [] Sammendrag Mosterhamn har en kulturhistorisk verdi på nasjonalt nivå med trolig Norges eldste kirke og innføringen av kristenretten som la grunnlaget for dagens rettsstat i år Oppfordringen om å lage en helhetlig plan for framtidig utvikling av Mosterhamn er gitt i forbindelse med riksjubileumet i år og vil stå som et innspill i kommende kommuneplanarbeid.

Målet med oppgaven er å belyse hvordan vi kan få til en helhetlig utvikling av Mosterhamn med vekt på å skape attraktivitet for både beboere og besøkende.

dating site i mosterhamn raufoss møte single

I tillegg vil medvirkning anvendes for å se på hvordan lokalbefolkningen kan involveres tidlig i prosessen og om dette vil være et positivt bidrag for planleggingen. Videre vil det implementeres tiltak for å fremme folkehelse med fokus på å skape et godt nærmiljø.

The 4 Best Anime Dating Sites – [Meet Anime Lovers!]

Funn fra bakgrunnsteorien tilknyttet temaene har sammen med valgte metoder og satte mål for oppgaven lagt grunnlaget for endelig løsning. For å sikre medvirkning tidlig i prosessen har det blitt gjennomført spørreundersøkelser og møter med Bømlo Kommune og Moster Grendautvalg.

  • Dynamiske mosterhamn | Moster Grentautval | Page 2
  • File:thunderonthecolorado.com - Wikimedia Commons
  • Molde speed dating norway
  • View of the Slåtterøy Lighthouse View of Goddo island The municipality includes about islands, islets, and skerries, although most are very small and uninhabited.
  • Bømlo - Wikipedia
  • HVL Open: Mulighetsstudie Mosterhamn
  • Berlevåg online dating

Innspillene har sammen med analysearbeid identifisert utfordringer og muligheter for videre planarbeid. Den helhetlige planen er en sammenstilling av 6 ulike delområder med tilhørende tiltaksnivå som sammen gir et bilde av den fremtidige utviklingen i en overordnet skala. Det er søkt å øke attraktiviteten gjennom en helhetlig og fleksibel plan med både kortsiktige- og langsiktige løsninger.

dating site i mosterhamn singel treff tana

Medvirkningen har vist seg å være et positivt virkemiddel hvor innspillene har gitt et bredere kvalitativt grunnlag for forståelsen rundt de sosiale aspektene og sammenhengen mellom disse. Folkehelse er fremmet gjennom utbedring av eksisterende gangforbindelse og etablering av nye rekreasjons- og møteplasser, slik at de fysiske omgivelsene blir tilrettelagt for økt bruk, bevegelse og framkommelighet.

Studiet viser dating site i mosterhamn medvirkning og tiltak for å fremme folkehelse i nærmiljøet samsvarer med de attraktivitetsskapende faktorene Beskrivelse Masteroppgave i areal og eiendom, institutt for byggfag Utgiver.

dating site i mosterhamn årøysund single jenter

Lignende artikler