Dating norway i porsgrunn. Time Difference to major World Cities

Single Porsgrunn kvinner interessert i senior dating, Senior Date Norway

GREP Grenland følger situasjonen rundt coronaviruset nøye, og vi har iverksatt en rekke tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg.

All rights reserved.

Alle deler av vår virksomhet er åpnet, og det aller meste av GREPs leveranse går tilnærmet som normalt, innenfor de rammene som smittevernet tillater. Vi er opptatt av at alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og publikum skal være trygge på at GREP tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler på alle våre lokasjoner og avdelinger.

GREP jobber aktivt hver dag med å ivareta sikkerheten for utsatte grupper blant våre ansatte, og gjør ellers det vi kan for å bidra i dugnaden mot smittespredning.

dating norway i porsgrunn hustadvika singel treff

GREP har en viktig samfunnsrolle. Denne opprettholder vi gjennom iverksettelse av tiltak overfor sårbare grupper av ansatte og bruk av digitale løsninger for veiledning og oppfølging. I tillegg jobber vi med å benytte våre tilgjengelige personalressurser på mest mulig effektiv måte, slik at hjulene holdes i gang i produksjonen.

dating norway i porsgrunn singel i molde

Tjenesten Digitalt Jobbsenter er et viktig verktøy i nåværende situasjon, og supplerer den vanlige oppfølgingen av våre dating norway i porsgrunn der det er nødvendig og mulig. Tjenesten er tilgjengelig for alle GREPs jobbsøkere via grepgrenland.

dating norway i porsgrunn single verdal

Jobbkonsulentene våre er på jobb, og sørger for at alle jobbsøkere får den oppfølgingen de skal ha, nå både personlig, i tråd med smittevernshensyn, og via digitale løsninger, e-post og telefon.

Ansatte i VTA Varig Tilrettelagt Arbeid som har valgt å bli hjemme i perioden har mottatt tett oppfølging av sine jobbkonsulenter via telefon. Mange har også benyttet seg av de digitale ressursene for VTA som ligger på grepgrenland.

Dating in Norway - Julien S. Bourrelle visits Anne Lindmo at NRK

Produksjonen i GREP er i normal drift igjen. Gjennom fortløpende kartlegging og fordeling av ressurser leverer langt de fleste produksjonsområdene våre tilnærmet som normalt.

dating norway i porsgrunn single jenter i folldal

I de tilfellene hvor nødvendige og pålagte smitteverntiltak fører til forsinkelser eller endringer holdes det tett dialog med berørte kunder og samarbeidspartnere.

Som følge av pålegg og anbefalinger fra helsemyndighetene måtte enkelte avdelinger holde stengt en periode i vår. Disse lokasjonene og tjenestene åpnet igjen i april, i tråd med helsemyndighetens retningslinjer. Sitt Ned har hatt stengte lokaler igjen iog operert med en popup-butikk på torget i Skien og catering som alternativ.

dating norway i porsgrunn single nittedal

Grepfrukt har god dialog med alle sine kunder, og leverer nå frukt både til bedriftskunder og skoler i Grenland med normal kapasitet. Makuleringstjenesten er også tilbake i drift.

dating norway i porsgrunn hemne single menn

Lignende artikler