Aure enslig

KOSTRA nøkkeltall

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post.

råde dating vindafjord single menn

Du må skrive den ut og sende den til kommunen på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider om din kommune tilbyr denne tjenesten.

Dating norway i grimstad

Vanlige årsaker til avslag Du har for høy inntekt Du har ikke meldt aure enslig til Folkeregisteret Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget Boligen din tilfredsstiller ikke kravene Søknad og saksgang Kommunen mottar søknaden din Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem.

Kommunen sjekker da opplysningene du aure enslig gitt, og kontrollerer at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon. Leverer du søknaden på papir, er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden din i systemet. Husbanken innhenter opplysninger om deg fra offentlige registre Hver måned fatter Husbanken vedtak. Før vi fatter vedtak, innhenter vi opplysninger fra blant annet Folkeregisteret, Nav, Skatteetaten og Lånekassen.

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Her kan du lese mer om hvilke opplysninger vi innhenter og aure enslig vi behandler personopplysningene dine. Søknaden din blir behandlet — du får vedtak Du får svar på søknaden og eventuelt aure enslig den Er den Får du innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke på nytt Vi viderefører automatisk søknader som får positivt vedtak. Hva du mottar i bostøtte per måned, er avhengig av inntektene dine i søknadsmåneden.

pris på singel norge single jenter i nærøy

Har du variabel inntekt, vil bostøtten også variere. Bostøtten kan bli beregnet på nytt Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre korrigerer inntekten de har rapportert inn til Skatteetaten én eller flere måneder, beregner vi automatisk bostøtten din på nytt for aktuelle måneder. Vi utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye.

Du har plikt til å melde fra om endringer Du har plikt til å sette deg inn i vedtaket ditt og melde fra hvis det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtten.

Abonnement

Det blir gjort et etteroppgjør hvert år Når skatteoppgjøret for inneværende år er klart, blir det gjort en etterkontroll. Hvis det er brukt andre opplysninger om næringsinntekt, kapitalinntekt, utenlandsinntekt eller formue i beregningen av bostøtte enn det skatteoppgjøret viser, beregner vi bostøtten på nytt.

tokke gay dating pris på singel i tromsø

Vi utbetaler hvis du fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye. Er du verge eller fullmektig? Les mer om hvordan du søker om bostøtte som verge eller fullmektig.

Rogaland single kvinner

Får du bostøtte - har du meldeplikt Du må melde fra hvis det skjer endringer i opplysningene du har oppgitt i søknaden din. Hvis du flytter, må du sende inn ny søknad.

  1. Solskjeltriangelet — Nordmøres største og viktigste samferdselsprosjekt Detaljer Henning Torset, gruppeleder i Aure Høyre 08 april Mye av fremtidens verdiskapning vil finne sted ved kysten vår.
  2. Sporten, friidrett | Unggutt var best i minneløp

Dette må du melde i fra om: Noen flytter ut eller inn i boligen din Endringer i nærings- kapital- eller utenlandsinntekter Endringer i netto formue Noen i husstanden blir student Noen i husstanden begynner modalen single avslutter førstegangstjeneste Nytt kontonummer Etteroppgjør og bostøtte Når skatteoppgjøret for er klart, får vi opplysninger fra Skatteetaten om de faktiske meldepliktige inntektene dine og netto formuen i Vi kontrollerer da om du fikk utbetalt riktig bostøtte i Har du fått for aure enslig bostøtte får du en etterbetaling, og har du fått for mye må du betale tilbake.

Dette kaller vi et etteroppgjør.

Jesus said 'Allah', not 'Deus.'

Lignende artikler